Dostępność cyfrowa WCAG


Należy pamiętać, że zapewnienie dostępności cyfrowej jest ważne nie tylko dla podmiotów publicznych, ale każda firma która chce dotrzeć do jak największej ilości klientów powinna zadbać o to żeby strona internetowa spełniała wymagania dostępności WCAG.

Szacuje się, że w Polsce z jest około 3 milionów osób zagrożonych wykluczeniem z powodu swoich niedoskonałości. Jest między nimi osoby niedowidzące czy niewidome, osoby mające problemy z ruchomością, które muszą korzystać ze specjalnych urządzeń pomagających im w korzystaniu z internetu. Warto zadbać o to żeby nie stracić tych klientów i dostosować swoją stronę www do zaleceń dostępności cyfrowej. 

Dostępność cyfrowa WCAG

Potrzebujesz deklaracji dostępności na swoją stronę www?

Skontaktuj się z nami

Podlegasz pod ustawę o dostępności cyfrowej i nie wiesz co dalej?

Napisz - postaramy się pomóc

Deklaracja dostępności cyfrowej


Każdy podmiot publiczny, częściowo finansowany z pieniędzy publicznych jest zobowiązany do umieszczenia na swojej stronie internetowej deklaracji dostępności cyfrowej. Jest to oddzielny artykuł umieszczony na stronie www, gdzie publikuje się aktualny stan dostępności strony internetowej, a w przypadku podmiotów posiadających nieruchomości należy umieścić tam deklaracje dostępności architektonicznej.

Deklaracja ta tworzona jest w specjalnym schemacie wraz ze specjalnym oznaczeniem niektórych elementów deklaracji. Należy pamiętać że jest to wymóg nałożony przez Ministerstwo Cyfryzacji i za brak deklaracji dostępności grozi kara finansowa.

Deklaracja wymaga przeglądu - raz do roku do końca marca należy ją przejrzeć i zaktualizować.

Tworzymy deklaracje dostępności cyfrowej oraz aktualizujemy istniejące już deklaracje dostępności - zapraszamy do kontaktu.

Deklaracja dostępności cyfrowej

Co zawiera audyt WCAG

Audyt dostępności stron WCAG zawiera informacje na temat błędów i naruszeń jakie występują na badanej stronie internetowej pod kątem dostępności oraz zgodności z zaleceniami WCAG poziomu AA.

 • Nawigacja (ułatwienia w nawigacji na stronie)
 • Wygląd (odpowiedni kontrast strony i jej elementów)
 • Treści (poprawność techniczna treści)
 • Formularze (zrozumiałość oraz techniczne aspekty formularzy)
 • Multimedia (obsługa multimediów oraz dostęp do nich dla osób z ograniczeniami)
 • Dokumenty 
 • Struktura treści (ułatwienia w dostępie do treści)
 • Linki (poprawne oznaczenie adresów URL)
 • Elementy graficzne (oznaczenia znaczenia elementów gradicznych)
 • Jakość kodu (błędy wpływające na możliwości odczytu strony internetowej)
 • Skrypty (błędy w skryptach blokujące korzystanie ze strony)