Kryterium WCAG 2.4.1 - Omijanie bloków - Poziom A

Zalecenie 2.4.1 polega na zapewnieniu użytkownikowi internetu możliwości omijania treści strony. Dotyczy to zarówna "przeskakiwania" przez treści które są identyczne na każdej podstronie (nagłówki, główne menu), jak również umożliwienie użytkownikowi prostego sposobu na przejście do interesującej go części artykułu znajdującej się w większej całości.

Aby spełnić zalecenie WCAG o numerze 2.4.1 należy spełnić kryteria:

Utworzenie linków umożliwiających ominięcie powtarzalnych bloków materiałów korzystając z jednej z wymienionych technik:

G1: Dodanie linku na górze każdej strony umożliwiającego przejście bezpośrednio do głównej treści artykułu
G123: Dodanie linku na początku bloku który powtarza się na wielu stronach, umożliwiającego ominięcie tego bloku i przejście na jego koniec
G124: Dodanie linków na górze strony umożliwiających przemieszczanie się użytkownika do różnych części strony (np. bezpośrednio do stopki strony lub bezpośrednio na początek menu głównego)

Grupowanie bloków i elementów powtarzających się w taki sposób, aby umożliwić ich ominięcie, korzystając z jednej z następujących technik:

H69: Zapewnienia nagłówka dla każdej zgrupowanej sekcji czy bloku na stronie.
H50: Używanie map dla grup linków.
H70: Używanie elementu frame aby grupować bloki powtarzającego się materiału (treści strony WWW)
H64: Używanie atrybutu title dla wszystkich elementów frame i iframe
SCR28: Tworzenie rozwijalnych i zwijalnych menu, tak aby umożliwić użytkownikowi ominięcie tych bloków.

Szybka Wycena

Odpowiadamy w ciągu 24 godzin.