Kryterium WCAG 2.1.1 - Poruszanie się po stronie za pomocą klawiatury - Poziom A

Wszystkie funkcjonalności powinny być dostępne także przy użyciu przycisków klawiatury, bez restrykcji czasowych dla wciskania kolejnych klawiszy. Wyjątek stanowią funkcje zależne od ruchu wykonanego przez użytkownika (np. symulator lotów). (Poziom A)

Aby spełnić zalecenie WCAG o numerze 2.1.1 należy spełnić kryteria:
G202: Zapewnić alternatywne użycie klawiatury dla wszystkich funkcjonalności na stronie.
Zapewnienie dostępu do wszystkich funkcjonalności na stronie korzystając z jednej z poniżej wymienionych technik:
- H91: Korzystanie ze standardowych pól formularza oraz linków wykorzystywanych w języku HTML. (HTML)
G90: Umożliwienie wywoływania akcji poprzez klawisz z klawiatury, korzystając z jednej z technik wypisanych poniżej:
- SCR20: Wykorzystanie funkcji klawiatury oraz innych urządzeń
- SCR35: Zapewnienie dostępu do funkcji używanych w argumencie "onClick", poprzez klawiaturę.
- SCR2: Tworząc odpowiadające sobie wydarzenia dostępne zarówno po skorzystaniu z przycisków myszy jak i z klawiatury.
FLASH17: Zapewnienie dostępu do obiektów FLASH w taki sposób, aby użytkownik mógł dalej poruszać się po stronie (Flash) ORAZ zastosowanie odpowiednich technik:
- FLASH22: Dodanie dostępnych z klawiatury funkcji dla statycznych elementów (Flash)
- FLASH16: Umożliwienie alternatywnego dostępu, poprzez klawiaturę do funkcji, które są dostępne poprzez kliknięcie myszką. (Flash)
- FLASH14: Używanie dodatkowych funkcji, które będę obsługiwane zarówno przez myszkę jak i klawiaturę, tak aby każda akcja mogła zostać wykonana na oba sposoby. (Flash)

Szybka Wycena

Odpowiadamy w ciągu 24 godzin.