Kryterium WCAG 1.4.4 - Zmiana wielkości czcionki - Poziom AA

Zgodnie z zaleceniem WCAG 1.4.4, należy umożliwić użytkownikowi powiększenie każdej czcionki (oprócz czcionek znajdujących się na obrazkach) do 200% oryginalnej wielkości bez utraty treści lub funkcjonalności

Aby spełnić zalecenie WCAG o numerze 1.4.4 należy spełnić kryteria:

G142: Używanie technologii, która jest powszechnie rozpoznawana przez przeglądarki, które obsługują powiększenie.
G178: Udostępnienie na stronie internetowej kontrolek, które pozwolą użytkownikowi na zwiększanie wielkości czcionek do 200 procent oryginalnej wielkości.
G179: Zapewnienie, że nie będzie straty treści lub funkcjonalności w przypadku gdy tekst lub obiekt zawierający tekst nie będzie się powiększał.

Zapewnienie, że obiekty zawierające tekst (np. elementy div) będą powiększać się wraz z powiekszaniem czcionki ORAZ użycie wielkości czcionki która będzie relatywna do czcionek o innej wielkości (np. chodzi o ustalenie zależności między tagami H1 i H2), korzystając z jednej z technik:
- C28: Oznaczanie wielkości obiektów zawierających tekst korzystając z atrybutu "em"(CSS)
- Techniki dla relatywnych miar:
-- C12: Używanie procentów do określania wielkości czcionek (CSS)
-- C13: Używanie nazw do określania wielkości czcionek (CSS)
-- C14: Używanie atrybutu "em" do określania wielkości czcionek (CSS)
- Techniki stosowane dla obiektów zawierających tekst:
-- SCR34: Obliczanie wielkości i pozycji treści, w taki sposób aby skala została zachowana (Skrypty)
-- G146: Korzystanie z argumentów "float" do określania pozycji obiektów zawierających tekst.

Szybka Wycena

Odpowiadamy w ciągu 24 godzin.